Ανακαίνιση ιατρείου – Αμπελόκηποι

Ανακαίνιση γυναικολογικού – εμβρυολογικού ιατρείου

Η ανακαίνιση γυναικολογικού – εμβρυολογικού ιατρείου σε πολυκατοικία της δεκαετίας του ’50, στους Αμπελοκήπους έγινε με σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου που τηρεί όλες τις προδιαγραφές άνεσης και εργονομίας. Κατασκευάστηκαν γύψινες κατασκευές σε τοίχους και οροφές και αντικαταστάθηκαν όλες οι εσωτερικές εγκαταστάσεις. Συντηρήθηκαν τα παλιά ξύλινα δάπεδα και αντικαταστάθηκαν τα εξωτερικά αλουμίνια με νέα αλουμίνια θερμοδιακοπής.
Η renewit αναλαμβάνει με υπευθυνότητα  την διαδικασία ανακαίνισης του σπιτιού σας και του επαγγελματικού σας χώρου. Με βάση την πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη και το σχεδιασμό, παραδίδουμε το έργο, κατασκευασμένο με τα πιο έμπειρα τεχνικά συνεργεία.
Δείτε τα έργα μας

Η Renewit ανακαίνιση,  προσφέρει, ποιοτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και εργασιών, αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού του έργου. Σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και μετά το τέλος των εργασιών. (Ανακαίνιση ιατρείου Αμπελόκηποι)