Ανακαίνιση Ιατρείου – Κηφισίας

Πραγματοποιήθηκε  ριζική ανακαίνιση παλαιού διαμερίσματος 130 τετραγωνικών και μετατροπή του σε ιατρείο ενδοκρινολόγου στην Λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελοκήπους . Στόχος η διαμόρφωση ενός χώρου που να αναταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου ιατρείου. Ο σχεδιασμός προέβλεπε την αναδιάταξη όλων των χώρων γύρω από τον χώρο αναμονής των επισκεπτών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα συστέγασης και άλλων συνεργαζομένων ειδικοτήτων.  Οι εργασίες αφορούν  στην εγκατάσταση νέων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντικατάσταση δαπέδων και χωρισμάτων καθως και ψευδοροφές γυψοσανίδας με κρυφούς φωτισμούς και χωνευτά σπότ.
Η renewit αναλαμβάνει με υπευθυνότητα  την διαδικασία ανακαίνισης του σπιτιού σας και του επαγγελματικού σας χώρου. Με βάση την πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη και το σχεδιασμό, παραδίδουμε το έργο, κατασκευασμένο με τα πιο έμπειρα τεχνικά συνεργεία.
Δείτε τα έργα μας

Η Renewit ανακαίνιση,  προσφέρει, ποιοτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και εργασιών, αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού του έργου. Σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και μετά το τέλος των εργασιών. (Ανακαίνιση Ιατρείου – Κηφισίας)